Ontstaan

Tijdens een vergadering van de vriendenkring B.S.G.O. ‘t Klavertje Staden werd in het jaar 2000 naar nieuwe activiteiten gezocht. Zo kwam tijdens die vergadering een voorstel om een wandeltocht the organiseren. Daags nadien werd door voorzitter Martin Descamps contact opgenomen met de toenmalige Vlaamse Wandel en Jogging Liga, kortweg de VWJL genoemd. Enkele weken later waren alle nodige formaliteiten in orde gebracht en konden we als een B-club (toen een organisatiecomit√© genoemd) starten en kregen we VWJL nr 421 toegewezen. Op 12 mei 2001 organiseerden we als organisatiecomit√© vriendenkring B.S.G.O. ‘t Klavertje Staden onze eerste wandeltocht die toepasselijk de Klavertocht werd genoemd. Er waren 263 deelnemers, zeker geen hoogvlieger maar het volledige bestuur was toen toch al uiterst tevreden daar de wandelaars wel zeer veel lof hadden voor onze allereerste organisatie. Twee jaar later, in januari 2003 vroegen we bij VWJL de overgang van B-statuut (organisatiecomit√©) naar een A-statuut (clubstatuut) aan. Vanaf 2003 werden we dan wandelclub vriendenkring B.S.G.O. ‘t Klavertje Staden en organiseerden in dat jaar twee tochten. Het jaar 2004 wilden we als nieuwe wandelclub een vijftal tochten organiseren en zo ontstond het idee bij enkele medewerkers om volledig naar een wandelclub over te stappen en zo kreeg onze wandelclub sedert 2004 meteen ook de nieuwe naam van de Staense Stappers.

Ons voltallig bestuur zal samen met onze trouwe leden blijven ijveren om verder mooie wandeltochten aan te bieden in de hoop dat we met zijn allen nog veel wandelgenot kunnen beleven.

Wandelclub De Staense Stappers Follow us RSS